Nash and AMC Makes and Models, 1901-1987
Home Page 
Sort by: Year Made    Make    Series    Model    Model No.    Doors    Body Style   
Filter by:
Year Made:     Make:     Series:
Model:     Model No:     Doors:
Body Style:    
   

Year Make Series Model Model No. Doors Body
1958 AMC Rambler Ambassador Ambassador Custom 5883-2 4 Hardtop Station Wagon
1958 AMC Rambler Ambassador Ambassador Custom 5889-2 4 Hardtop Sedan
1958 AMC Rambler Ambassador Ambassador Custom 5888-2 4 Station Wagon
1958 AMC Rambler Ambassador Ambassador Custom 5885-2 4 Sedan
1958 AMC Rambler Ambassador Ambassador Super 5888-1 4 Station Wagon
1958 AMC Rambler Ambassador Ambassador Super 5885-1 4 Sedan
1958 AMC Rambler American American Deluxe 5806 2 Club Sedan
1958 AMC Rambler American American Deluxe 5802 2 Business Coupe
1958 AMC Rambler American American Super 5806-1 2 Club Sedan
1958 AMC Rambler Rebel Rebel Custom 5829-2 4 Country Club Hardtop Coupe
1958 AMC Rambler Rebel Rebel Custom 5828-2 4 Cross Country Station Wagon
1958 AMC Rambler Rebel Rebel Custom 5825-2 4 Sedan
1958 AMC Rambler Rebel Rebel Deluxe 5825 4 Sedan
1958 AMC Rambler Rebel Rebel Super 5828-1 4 Cross Country Station Wagon
1958 AMC Rambler Rebel Rebel Super 5825-1 4 Sedan
1958 AMC Rambler Six Six Custom 5818-2 4 Cross Country Station Wagon
1958 AMC Rambler Six Six Custom 5815-2 4 Sedan
1958 AMC Rambler Six Six Deluxe 5818 4 Cross Country Station Wagon
1958 AMC Rambler Six Six Deluxe 5815 4 Sedan
1958 AMC Rambler Six Six Super 5819-1 4 Country Club Hardtop Coupe
1958 AMC Rambler Six Six Super 5818-1 4 Cross Country Station Wagon
1958 AMC Rambler Six Six Super 5815-1 4 Sedan
1959 AMC Rambler Ambassador Ambassador Custom 5989-2 4 Country Club Hardtop Sedan
1959 AMC Rambler Ambassador Ambassador Custom 5988-2 4 Cross Country Station Wagon
1959 AMC Rambler Ambassador Ambassador Custom 5985-2 4 Sedan
1959 AMC Rambler Ambassador Ambassador Custom 5983-2 4 Cross Country Station Wagon
1959 AMC Rambler Ambassador Ambassador Deluxe 5985 4 Sedan
1959 AMC Rambler Ambassador Ambassador Super 5988-1 4 Cross Country Station Wagon
1959 AMC Rambler Ambassador Ambassador Super 5985-1 4 Sedan
1959 AMC Rambler American American 5904-8 2 Steel Panel Delivery Man
1959 AMC Rambler American American 5904-7 2 Glass Panel Delivery Man
1959 AMC Rambler American American Deluxe 5904 2 Station Wagon
1959 AMC Rambler American American Deluxe 5902 2 Business Sedan
1959 AMC Rambler American American Deluxe 5906 2 Club Sedan
1959 AMC Rambler American American Super 5906-1 2 Club Sedan
1959 AMC Rambler American American Super 5904-1 2 Station Wagon
1959 AMC Rambler Rebel Rebel Custom 5929-2 4 Country Club Hardtop Sedan
1959 AMC Rambler Rebel Rebel Custom 5928-2 4 Cross Country Station Wagon
1959 AMC Rambler Rebel Rebel Custom 5925-2 4 Sedan
1959 AMC Rambler Rebel Rebel Deluxe 5925 4 Sedan
1959 AMC Rambler Rebel Rebel Super 5928-1 4 Cross Country Station Wagon
1959 AMC Rambler Rebel Rebel Super 5925-1 4 Sedan
1959 AMC Rambler Six Six Custom 5918-2 4 Cross Country Station Wagon
1959 AMC Rambler Six Six Custom 5915-2 4 Sedan
1959 AMC Rambler Six Six Deluxe 5918 4 Cross Country Station Wagon
1959 AMC Rambler Six Six Deluxe 5915 4 Sedan
1959 AMC Rambler Six Six Super 5919-1 4 Hardtop Sedan
1959 AMC Rambler Six Six Super 5918-1 4 Cross Country Station Wagon
1959 AMC Rambler Six Six Super 5915-1 4 Sedan
1960 AMC Rambler Ambassador Ambassador Custom 6089-2 4 Country Club Hardtop Sedan
1960 AMC Rambler Ambassador Ambassador Custom 6088-4 4 Station Wagon
1960 AMC Rambler Ambassador Ambassador Custom 6088-2 4 Station Wagon
1960 AMC Rambler Ambassador Ambassador Custom 6085-2 4 Sedan
1960 AMC Rambler Ambassador Ambassador Custom 6083-2 4 Hardtop Station Wagon
1960 AMC Rambler Ambassador Ambassador Deluxe 6085 4 Sedan
1960 AMC Rambler Ambassador Ambassador Super 6088-3 4 Station Wagon
1960 AMC Rambler Ambassador Ambassador Super 6088-1 4 Station Wagon
1960 AMC Rambler Ambassador Ambassador Super 6085-1 4 Sedan
1960 AMC Rambler American American Custom 6006-2 2 Club Sedan
1960 AMC Rambler American American Custom 6005-2 4 Sedan
1960 AMC Rambler American American Custom 6004-2 2 Station Wagon
1960 AMC Rambler American American Deluxe 6006 2 Club Sedan
1960 AMC Rambler American American Deluxe 6005 4 Sedan
1960 AMC Rambler American American Deluxe 6004 2 Station Wagon
1960 AMC Rambler American American Deluxe 6002 2 Business Coupe
1960 AMC Rambler American American Super 6006-1 2 Club Sedan
1960 AMC Rambler American American Super 6005-1 4 Sedan
1960 AMC Rambler American American Super 6004-1 2 Station Wagon
1960 AMC Rambler Rebel Rebel Custom 6029-2 4 Hardtop Sedan
1960 AMC Rambler Rebel Rebel Custom 6028-4 4 Station Wagon
1960 AMC Rambler Rebel Rebel Custom 6028-2 4 Station Wagon
1960 AMC Rambler Rebel Rebel Custom 6025-2 4 Sedan
1960 AMC Rambler Rebel Rebel Deluxe 6025 4 Sedan
1960 AMC Rambler Rebel Rebel Super 6028-3 4 Station Wagon
1960 AMC Rambler Rebel Rebel Super 6028-1 4 Station Wagon
1960 AMC Rambler Rebel Rebel Super 6025-1 4 Sedan
1960 AMC Rambler Six Six Custom 6019-2 4 Hardtop Sedan
1960 AMC Rambler Six Six Custom 6018-4 4 Station Wagon
1960 AMC Rambler Six Six Custom 6018-2 4 Station Wagon
1960 AMC Rambler Six Six Custom 6015-2 4 Sedan
1960 AMC Rambler Six Six Deluxe 6015 4 Sedan
1960 AMC Rambler Six Six Deluxe 6018 4 Station Wagon
1960 AMC Rambler Six Six Super 6018-3 4 Station Wagon
1960 AMC Rambler Six Six Super 6018-1 4 Station Wagon
1960 AMC Rambler Six Six Super 6015-1 4 Sedan
1961 AMC Rambler Ambassador Ambassador Custom 6188-4 5 Station Wagon
1961 AMC Rambler Ambassador Ambassador Custom 6188-2 4 Station Wagon
1961 AMC Rambler Ambassador Ambassador Custom 6185-5 4 Sedan
1961 AMC Rambler Ambassador Ambassador Custom 6185-2 4 Sedan
1961 AMC Rambler Ambassador Ambassador Deluxe 6185 4 Sedan
1961 AMC Rambler Ambassador Ambassador Super 6188-3 4 Station Wagon
1961 AMC Rambler Ambassador Ambassador Super 6188-1 4 Station Wagon
1961 AMC Rambler Ambassador Ambassador Super 6185-1 4 Sedan
1961 AMC Rambler American American Custom 6106-2 2 Club Sedan
1961 AMC Rambler American American Custom 6105-5 4 Sedan
1961 AMC Rambler American American Custom 6105-2 4 Sedan
1961 AMC Rambler American American Custom 6104-2 2 Station Wagon
1961 AMC Rambler American American Custom 6108-2 4 Station Wagon
1961 AMC Rambler American American Custom 6107-5 2 Convertible
1961 AMC Rambler American American Custom 6107-2 2 Convertible
1961 AMC Rambler American American Deluxe 6108 4 Station Wagon
1961 AMC Rambler American American Deluxe 6106 2 Club Sedan
1961 AMC Rambler American American Deluxe 6105 4 Sedan
1961 AMC Rambler American American Deluxe 6104 2 Station Wagon
1961 AMC Rambler American American Deluxe 6102 2 Business Coupe
1961 AMC Rambler American American Super 6108-1 4 Station Wagon
1961 AMC Rambler American American Super 6106-1 2 Club Sedan
1961 AMC Rambler American American Super 6105-1 4 Sedan
1961 AMC Rambler American American Super 6104-1 2 Station Wagon
1961 AMC Rambler Classic Eight Classic Eight Custom 6128-4 5 Station Wagon
1961 AMC Rambler Classic Eight Classic Eight Custom 6128-2 4 Station Wagon
1961 AMC Rambler Classic Eight Classic Eight Custom 6125-5 4 Sedan
1961 AMC Rambler Classic Eight Classic Eight Custom 6125-2 4 Sedan
1961 AMC Rambler Classic Eight Classic Eight Deluxe 6125 4 Sedan
1961 AMC Rambler Classic Eight Classic Eight Super 6128-3 4 Station Wagon
1961 AMC Rambler Classic Eight Classic Eight Super 6128-1 4 Station Wagon
1961 AMC Rambler Classic Eight Classic Eight Super 6125-1 4 Sedan
1961 AMC Rambler Classic Six Classic Six Custom 6118-4 4 Station Wagon
1961 AMC Rambler Classic Six Classic Six Custom 6118-2 4 Station Wagon
1961 AMC Rambler Classic Six Classic Six Custom 6115-5 4 Sedan
1961 AMC Rambler Classic Six Classic Six Custom 6115-2 4 Sedan
1961 AMC Rambler Classic Six Classic Six Deluxe 6118 4 Station Wagon
1961 AMC Rambler Classic Six Classic Six Deluxe 6115 4 Sedan
1961 AMC Rambler Classic Six Classic Six Super 6118-3 4 Station Wagon
1961 AMC Rambler Classic Six Classic Six Super 6118-1 4 Station Wagon
1961 AMC Rambler Classic Six Classic Six Super 6115-1 4 Sedan
1962 AMC Rambler Ambassador Ambassador 400 6288-5 4 Station Wagon
1962 AMC Rambler Ambassador Ambassador 400 6286-5 2 Club Sedan
1962 AMC Rambler Ambassador Ambassador 400 6285-5 4 Sedan
1962 AMC Rambler Ambassador Ambassador 400 6288-6 4 Station Wagon
1962 AMC Rambler Ambassador Ambassador Custom 6288-2 4 Station Wagon
1962 AMC Rambler Ambassador Ambassador Custom 6286-2 2 Club Sedan
1962 AMC Rambler Ambassador Ambassador Custom 6285-2 4 Sedan
1962 AMC Rambler Ambassador Ambassador Deluxe 6288 4 Station Wagon
1962 AMC Rambler Ambassador Ambassador Deluxe 6286 2 Club Sedan
1962 AMC Rambler Ambassador Ambassador Deluxe 6285 4 Sedan
1962 AMC Rambler American American 400 6208-5 4 Station Wagon
1962 AMC Rambler American American 400 6207-5 2 Convertible
1962 AMC Rambler American American 400 6206-5 2 Club Sedan
1962 AMC Rambler American American 400 6205-5 4 Sedan
1962 AMC Rambler American American Custom 6208-2 4 Station Wagon
1962 AMC Rambler American American Custom 6206-2 2 Club Sedan
1962 AMC Rambler American American Custom 6205-2 4 Sedan
1962 AMC Rambler American American Custom 6204-2 2 Station Wagon
1962 AMC Rambler American American Deluxe 6202 2 Business Coupe
1962 AMC Rambler American American Deluxe 6208 4 Station Wagon
1962 AMC Rambler American American Deluxe 6206 2 Club Sedan
1962 AMC Rambler American American Deluxe 6205 4 Sedan
1962 AMC Rambler American American Deluxe 6204 2 Station Wagon
1962 AMC Rambler Classic Six Classic Six 400 6218-5 4 Station Wagon
1962 AMC Rambler Classic Six Classic Six 400 6216-5 2 Club Sedan
1962 AMC Rambler Classic Six Classic Six 400 6215-5 4 Sedan
1962 AMC Rambler Classic Six Classic Six Custom 6218-4 5 Station Wagon
1962 AMC Rambler Classic Six Classic Six Custom 6218-2 4 Station Wagon
1962 AMC Rambler Classic Six Classic Six Custom 6216-2 2 Club Sedan
1962 AMC Rambler Classic Six Classic Six Custom 6215-2 4 Sedan
1962 AMC Rambler Classic Six Classic Six Deluxe 6218 4 Station Wagon
1962 AMC Rambler Classic Six Classic Six Deluxe 6216 2 Club Sedan
1962 AMC Rambler Classic Six Classic Six Deluxe 6215 4 Sedan
1963 AMC Rambler Ambassador Ambassador 800 6386 2 Club Sedan
1963 AMC Rambler Ambassador Ambassador 800 6385 4 Sedan
1963 AMC Rambler Ambassador Ambassador 800 6388 4 Station Wagon
1963 AMC Rambler Ambassador Ambassador 880 6388-2 4 Station Wagon
1963 AMC Rambler Ambassador Ambassador 880 6386-2 2 Club Sedan
1963 AMC Rambler Ambassador Ambassador 880 6385-2 4 Sedan
1963 AMC Rambler Ambassador Ambassador 990 6388-6 5 Station Wagon
1963 AMC Rambler Ambassador Ambassador 990 6388-5 4 Station Wagon
1963 AMC Rambler Ambassador Ambassador 990 6386-5 2 Club Sedan
1963 AMC Rambler Ambassador Ambassador 990 6385-5 4 Sedan
1963 AMC Rambler American American 220 6308 4 Station Wagon
1963 AMC Rambler American American 220 6306 2 Club Sedan
1963 AMC Rambler American American 220 6305 4 Sedan
1963 AMC Rambler American American 220 6304 2 Station Wagon
1963 AMC Rambler American American 220 6302 2 Business Coupe
1963 AMC Rambler American American 330 6306-2 2 Club Sedan
1963 AMC Rambler American American 330 6305-2 4 Sedan
1963 AMC Rambler American American 330 6304-2 2 Station Wagon
1963 AMC Rambler American American 330 6308-2 4 Station Wagon
1963 AMC Rambler American American 440 6309-5 2 Hardtop Coupe
1963 AMC Rambler American American 440 6308-5 4 Station Wagon
1963 AMC Rambler American American 440 6307-5 2 Convertible
1963 AMC Rambler American American 440 6306-5 2 Club Sedan
1963 AMC Rambler American American 440 6305-5 4 Sedan
1963 AMC Rambler American American 440H 6309-7 2 Hardtop Coupe
1963 AMC Rambler Classic Eight Classic Eight 550 6358 4 Station Wagon
1963 AMC Rambler Classic Eight Classic Eight 550 6356 2 Club Sedan
1963 AMC Rambler Classic Eight Classic Eight 550 6355 4 Sedan
1963 AMC Rambler Classic Eight Classic Eight 660 6358-4 5 Station Wagon
1963 AMC Rambler Classic Eight Classic Eight 660 6358-2 4 Station Wagon
1963 AMC Rambler Classic Eight Classic Eight 660 6356-2 2 Club Sedan
1963 AMC Rambler Classic Eight Classic Eight 660 6355-2 4 Sedan
1963 AMC Rambler Classic Eight Classic Eight 770 6356-5 2 Club Sedan
1963 AMC Rambler Classic Eight Classic Eight 770 6355-5 4 Sedan
1963 AMC Rambler Classic Eight Classic Eight 770 6358-5 4 Station Wagon
1963 AMC Rambler Classic Six Classic Six 550 6318 4 Station Wagon
1963 AMC Rambler Classic Six Classic Six 550 6316 2 Club Sedan
1963 AMC Rambler Classic Six Classic Six 550 6315 4 Sedan
1963 AMC Rambler Classic Six Classic Six 660 6318-4 5 Station Wagon
1963 AMC Rambler Classic Six Classic Six 660 6318-2 4 Station Wagon
1963 AMC Rambler Classic Six Classic Six 660 6316-2 2 Club Sedan
1963 AMC Rambler Classic Six Classic Six 660 6315-2 4 Sedan
1963 AMC Rambler Classic Six Classic Six 770 6318-5 4 Station Wagon
1963 AMC Rambler Classic Six Classic Six 770 6316-5 2 Sedan
1963 AMC Rambler Classic Six Classic Six 770 6315-5 4 Sedan
1964 AMC Rambler Ambassador Ambassador 990 6489-5 2 Hardtop Coupe
1964 AMC Rambler Ambassador Ambassador 990 6488-5 4 Station Wagon
1964 AMC Rambler Ambassador Ambassador 990 6485-5 4 Sedan
1964 AMC Rambler Ambassador Ambassador 990H 6489-7 2 Hardtop Coupe
1964 AMC Rambler American American 220 6405 4 Sedan
1964 AMC Rambler American American 220 6408 4 Station Wagon
1964 AMC Rambler American American 220 6406 2 Sedan
1964 AMC Rambler American American 330 6408-2 4 Station Wagon
1964 AMC Rambler American American 330 6406-2 2 Sedan
1964 AMC Rambler American American 330 6405-2 4 Sedan
1964 AMC Rambler American American 440 6409-5 2 Hardtop Coupe
1964 AMC Rambler American American 440 6407-5 2 Convertible
1964 AMC Rambler American American 440 6405-5 4 Sedan
1964 AMC Rambler American American 440H 6409-7 2 Hardtop Coupe
1964 AMC Rambler Classic Classic 550 6418 4 Station Wagon
1964 AMC Rambler Classic Classic 550 6416 2 Sedan
1964 AMC Rambler Classic Classic 550 6415 4 Sedan
1964 AMC Rambler Classic Classic 660 6418-2 4 Station Wagon
1964 AMC Rambler Classic Classic 660 6416-2 2 Sedan
1964 AMC Rambler Classic Classic 660 6415-2 4 Sedan
1964 AMC Rambler Classic Classic 770 6415-5 4 Sedan
1964 AMC Rambler Classic Classic 770 6419-5 2 Hardtop Coupe
1964 AMC Rambler Classic Classic 770 6418-5 4 Station Wagon
1964 AMC Rambler Classic Classic 770 6416-5 2 Sedan
1964 AMC Rambler Classic Classic 770 Typhoon 6419-7 2 Hardtop Coupe
1965 AMC Rambler Ambassador Ambassador 880 6588-2 4 Station Wagon
1965 AMC Rambler Ambassador Ambassador 880 6586-2 2 Sedan
1965 AMC Rambler Ambassador Ambassador 880 6585-2 4 Sedan
1965 AMC Rambler Ambassador Ambassador 990 6589-5 2 Hardtop Coupe
1965 AMC Rambler Ambassador Ambassador 990 6588-5 4 Station Wagon
1965 AMC Rambler Ambassador Ambassador 990 6587-5 2 Convertible
1965 AMC Rambler Ambassador Ambassador 990 6585-5 4 Sedan
1965 AMC Rambler Ambassador Ambassador 990H 6589-7 2 Hardtop Coupe
1965 AMC Rambler American American 220 6508 2 Station Wagon
1965 AMC Rambler American American 220 6506 2 Sedan
1965 AMC Rambler American American 220 6505 4 Sedan
1965 AMC Rambler American American 330 6505-2 4 Sedan
1965 AMC Rambler American American 330 6508-2 2 Station Wagon
1965 AMC Rambler American American 330 6506-2 2 Sedan
1965 AMC Rambler American American 440 6509-5 2 Hardtop Coupe
1965 AMC Rambler American American 440 6507-5 2 Convertible
1965 AMC Rambler American American 440 6505-5 4 Sedan
1965 AMC Rambler American American 440H 6509-7 2 Hardtop Coupe
1965 AMC Rambler Classic Classic 550 6518 4 Station Wagon
1965 AMC Rambler Classic Classic 550 6516 4 Station Wagon
1965 AMC Rambler Classic Classic 550 6515 4 Sedan
1965 AMC Rambler Classic Classic 660 6518-2 4 Station Wagon
1965 AMC Rambler Classic Classic 660 6516-2 2 Sedan
1965 AMC Rambler Classic Classic 660 6515-2 4 Sedan
1965 AMC Rambler Classic Classic 770 6519-5 2 Hardtop Coupe
1965 AMC Rambler Classic Classic 770 6518-5 4 Station Wagon
1965 AMC Rambler Classic Classic 770 6517-5 2 Convertible
1965 AMC Rambler Classic Classic 770 6515-5 4 Sedan
1965 AMC Rambler Classic Classic 770H 6519-7 2 Hardtop Coupe
1965 AMC Rambler Marlin Marlin 6559-7 2 Hardtop Fastback Coupe
1966 AMC Rambler American American 220 6608 4 Station Wagon
1966 AMC Rambler American American 220 6606 2 Sedan
1966 AMC Rambler American American 220 6605 4 Sedan
1966 AMC Rambler American American 440 6609-5 2 Hardtop Coupe
1966 AMC Rambler American American 440 6608-5 4 Station Wagon
1966 AMC Rambler American American 440 6607-5 2 Convertible
1966 AMC Rambler American American 440 6606-5 2 Sedan
1966 AMC Rambler American American 440 6605-5 4 Sedan
1966 AMC Rambler American American Rogue 6609-7 2 Hardtop Coupe
1966 AMC Rambler Classic Classic 550 6618 4 Station Wagon
1966 AMC Rambler Classic Classic 550 6616 2 Sedan
1966 AMC Rambler Classic Classic 550 6615 4 Sedan
1966 AMC Rambler Classic Classic 770 6617-5 2 Convertible
1966 AMC Rambler Classic Classic 770 6615-5 4 Sedan
1966 AMC Rambler Classic Classic 770 6619-5 2 Hardtop Coupe
1966 AMC Rambler Classic Classic 770 6618-5 4 Station Wagon
1966 AMC Rambler Classic Classic Rebel 6619-7 2 Hardtop Coupe
1967 AMC Rambler American American 220 6708 4 Station Wagon
1967 AMC Rambler American American 220 6706 2 Sedan
1967 AMC Rambler American American 220 6705 4 Sedan
1967 AMC Rambler American American 440 6709-5 2 Hardtop Coupe
1967 AMC Rambler American American 440 6708-5 4 Station Wagon
1967 AMC Rambler American American 440 6706-5 2 Sedan
1967 AMC Rambler American American 440 6705-5 4 Sedan
1967 AMC Rambler American American Rogue 6709-7 2 Hardtop Coupe
1967 AMC Rambler American American Rogue 6707-7 2 Convertible
1967 AMC Rambler Rebel Rebel 550 6718 4 Station Wagon
1967 AMC Rambler Rebel Rebel 550 6716 2 Sedan
1967 AMC Rambler Rebel Rebel 550 6715 4 Sedan
1967 AMC Rambler Rebel Rebel 770 6715-5 4 Sedan
1967 AMC Rambler Rebel Rebel 770 6719-5 2 Hardtop Coupe
1967 AMC Rambler Rebel Rebel 770 6718-5 4 Station Wagon
1967 AMC Rambler Rebel Rebel SST 6719-7 2 Hardtop Coupe
1967 AMC Rambler Rebel Rebel SST 6717-7 2 Convertible
1968 AMC Rambler American American 220 6806 2 Sedan
1968 AMC Rambler American American 220 6805 4 Sedan
1968 AMC Rambler American American 440 6808-5 4 Station Wagon
1968 AMC Rambler American American 440 6805-5 4 Sedan
1968 AMC Rambler American American Rogue 6809-7 2 Hardtop Coupe
1969 AMC Rambler American American 6906 2 Sedan
1969 AMC Rambler American American 6905 4 Sedan
1969 AMC Rambler American American 440 6908-5 2 Sedan
1969 AMC Rambler American American 440 6905-5 4 Sedan
1969 AMC Rambler American American Rogue 6909-7 2 Hardtop Coupe
1969 AMC Rambler American Hurst SC/Rambler 6909-7 2 Hardtop Coupe